יורם לכיש

מנהל בכיר מוביל תחום Digital HR בפרקטיקת הייעוץ בעולמות ההון האנושי ב Deloitte