סיגל שביט
פסיכולוגית ארגונית, מומחית לניהול מנהיגות וחדשנות בעולם העבודה החדש.