יעקב אלוש
יו"ר הוועידה, עורך המדריך השלם ליחסי עבודה, מנכ"ל MCMS Technology