גילה אדרעי


גילה אדרעי
יו"ר ועד העובדים רכבת ישראל