מילה פינקלשטיין
סטוריטלרית

מומחית לסטוריטלינג, פרזנטציה, ומתודולוגיות להעברת מסרים אפקטיבית