יאיר כץ
מנהיג עובדים

יו"ר מועצת העובדים הארצית של עובדי התעשייה האווירית