דוד (מיקו) צרפתי
מנהיג עובדים

יו"ר ועד הוועד הארצי של עובדי חברת חשמל